Herkomst van de familie Beretta

De herkomst van de familie Beretta, waar komt de deze familie oorspronkelijk vandaan? De familie Beretta is oorspronkelijk afkomstig uit Lugano in het kanton Ticino in Zwitserland.

Tussen 1808 en 1810 verkreeg de familie Beretta het patriciaatschap van Lugano. Toetreding tot het patriciaat werd mogelijk gemaakt na 1803 (zie hierna). Lid zijn van het patriciaatschap was belangrijk, omdat het meer rechten aan de familie Beretta toekende (het gebruik van gemeenschapsbezittingen, stemrecht, etc.). Om toetreding tot het patriciaatschap te verkrijgen, heeft de familie Beretta haar genealogische gegevens overlegd om haar oorsprong uit Leontica te bevestigen.

Landkaart van Ticino daarop vermeld Lugano, Leontica en Val Colla.Uit deze gegevens blijkt dat een zekere Francesco Beretta (overleden in 1670) al sinds begin 1600 in Lugano woont. Dat de familie Beretta afkomstig is uit Leontica, is dan ook niet helemaal zeker. Er zijn aanwijzingen, zoals zijn beroep als tinsmid, die erop duiden dat de Francesco Beretta oorspronkelijk afkomstig is uit Val Colla vlakbij Lugano. Het is mogelijk dat de familie Beretta in begin 1800 Leontica als plaats van afkomst heeft voorgesteld, omdat er in dat dorp al een familie met die naam aanwezig was en waardoor zij hoopten gemakkelijker te worden toegelaten tot het patriciaat.[1]

Gaan wij vanaf Francesco Beretta drie generaties verder, dan komen wij uit bij Gian Giacomo Beretta, geboren in 1695 en gehuwd met Maria Elisabetta Barberini. Zij krijgen een zestal kinderen waarvan twee broers voor de familie Beretta in Holland belangrijk zijn. Dat zijn Giuseppe Antonio Beretta, geboren in 1722 en gehuwd met Maria Elisabetta Bordoni en Francesco Marco Maria, geboren in 1728 en gehuwd met Anna Maria Solari. In ons land kennen wij ze onder de namen Joseph Antoni Beretta gehuwd met Maria Elisabeth Bordoni en Franciscus Beretta gehuwd met Anna Maria Solari. Joseph Antoni Beretta en Maria Elisabetta Bordoni zijn de ouders van Johannes Jacobus Beretta, Joannes (Jan) Baptista Beretta en Franciscus Marcus Beretta.

[1] .. Bron: Archivio Storioco della Città di Lugano.