Betekenis van de familienaam Beretta

Hiervoor heb je kunnen lezen dat de familienaam Beretta in de Nijmeegse tak door een verschrijving bij de toenmalige burgerlijke stand in Delft is gewijzigd in Baretta. Wij hoeven dus alleen op zoek te gaan naar de betekenis van de familienaam Beretta.

Een familienaam kan worden verklaard uit een ontstaansgeschiedenis en door de familienaam te vergelijken met gelijksoortige namen. In de veel gevallen zijn familienamen echter, net als bijnamen, ontstaan in de volksmond. Hoe en waarom een familienaam is ontstaan, is nergens vastgelegd.

Een eerste onderzoek in de Nederlandse Familienamenbank van het Meerstens Instituut geeft aan dat bij de familienaam Beretta als enige verklarende factor de verwijzing “andere taal” wordt gegeven. Er zijn geen naamsvarianten, naamsvermeldingen of literatuurreferenties bekend.

Gelet op de oorsprong van de familie Beretta is vervolgens gezocht in het Italiaans taalgebied en meer specifiek in de regio’s Lombardije (Italië) en Ticino (Zwitserland). Enkele Italiaanse bronnen geven uitgebreide overzichten voor familienamen en mogelijke verklaringen en verspreiding ervan in Italië.[1] De familienaam Beretta komt specifiek in het noorden van Italië voor en zou afkomstig kunnen zijn van een bijnaam verbonden met het dialect voor pet of muts. Woorden die op Beretta lijken, zijn in het Italiaans de zelfstandige naamwoorden Berretta en Berretto. Een Berretta is een muts, meer specifiek een kardinaalsmuts, Berretto heeft een ruimere betekenis en staat voor pet, muts, baret, bonnet.[2] Als familienaam is Berretto zeer zeldzaam en is deze naam typisch Siciliaans uit Vizzini in de provincie Catania. Deze naam zou zijn ontleend aan de bijnamen voor de producenten van petten of mutsen of aan de gewoonte om petten of mutsen te dragen.

Concluderend mag je aannemen dat de naam Beretta kan worden teruggevoerd op de baret, een middeleeuws hoofddeksel voor beter gesitueerden dan wel dat de familienaam een relatie heeft met de makers van de baret dan wel de dragers van de baret.

[1]..http://www.gens.info/italia/it/turismo-viaggi-e-tradizioni-italia#.VXL-FWCTQ5Y
[2] .. van Dale – Handwoordenboek Italiaans – Nederlands