Genealogie Beretta

In oktober 1982 heeft D. van Duijn van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) de genealogie van de Familie Beretta uit Nederland beschreven. Het verzoek tot het opstellen van de genealogie Beretta is destijds gedaan door Alex Beretta uit Canada.

Mijn onderzoek voegt een groot aantal personen aan de familie Beretta toe. Hierdoor is er in ons land nu sprake van een drietal takken van de familie Beretta. Ten eerste de al bekende familietak van Johannes Jacobus (Jacobus) Beretta uit Den Haag. Maar nieuw zijn de familietakken van Joannes (Jan) Baptista Beretta uit Hoorn en die van Franciscus Marcus Beretta uit Nijmegen en later Delft, waarvoor bij het Archivio Diocesano Lugano in Zwitserland de doopbewijzen zijn gevonden dat zij als broers tot een en dezelfde familie Beretta uit Lugano behoren.

Daarnaast kunnen, met dank aan het Archivio Storico della Città di Lugano, enkele oudere generaties Beretta aan de stamboom worden toegevoegd, waardoor de genealogie van de familie Beretta nu teruggaat tot ± 1600.

In deze genealogie zijn de voornamen van personen op drie manieren genoteerd.

  • Van personen die in Zwitserland zijn geboren en gestorven, zijn de voornamen in het Italiaans geschreven.
  • Van personen die in Zwitserland zijn geboren en gestorven, maar die wel in Nederlandse documenten worden genoemd, zijn de voornamen in het Italiaans geschreven met tussen haakjes de voornamen in het Nederlands.
  • Van personen die in Zwitserland zijn geboren maar in Nederland zijn gestorven en die in Nederlandse documenten worden genoemd, zijn de voornamen in het Nederlands geschreven met tussen haakjes de voornamen in het Italiaans.

Om privacyredenen zijn nu nog levende personen niet opgenomen in deze genealogie.

Tekst bijgewerkt op 21 februari 2018 .

Genealogie van Francesco Beretta 

I. Francesco Beretta, † Lugano, Ticino, Zwitserland 22 dec. 1670.
Zijn zoon:

II. Gian Giacomo Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 25 jan. 1625.
Zijn zoon:

III. Francesco Marco Beretta, tr. Maddalena Marta Rossi.
Uit dit huwelijk:
1. Cristoforo, volgt IVa.
2. Giovanni (Gian) Giacomo, volgt IVb.

IVa. Cristoforo Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 15 nov. 1678.
Zijn zoon:

Va. Carlo Ventura Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 19 juli 1727.
Zijn zoon:

VIa. Bonaventura Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland omstr. 1754.
Zijn kinderen:
1. Maddalena Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland omstr. 1781.
2. Bonaventura, volgt VIIa.

VIIa. Bonaventura Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland omstr. 1782, tr. Domenica Airoldi, geb. 27 aug. 1798.
Uit dit huwelijk:
1.  Luigi Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 28 febr. 1822.
2.  Agostino Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland omstr. 1824, † ald. omstr. 1828.
3. Maria Teresa Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 31 dec. 1824.
4. Maria Maddalena Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 18 mei 1826.
5. Pasquale Bonaventura Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 17 april 1827.
6. Rachele Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 12 mei 1828.
7. Martino Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 17 jan. 1832, † U.S.A. 30 jan. 1868.
8. Carolina Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 7 sept. 1835.
9. Giacomo Agostino Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 24 sept. 1841, † ald. 1 aug. 1861.

IVb. Giovanni (Gian) Giacomo Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 13 maart 1695, † ald. 18 nov. 1749, tr. Lugano, Ticino, Zwitserland 29 sept. 1723 Maria Elisabetta Barberini, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 11 dec. 1688, dr. van Giacomo en Barbara Neuroni.
Uit dit huwelijk:
1. Giuseppe Antonio (Joseph Antoni), volgt Vb.
2. Marco Francesco Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 26 juli 1724.
3. Giacomo Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 18 sept. 1726.
4. Francesco Marco Maria (Franciscus), volgt Vc.
5. Giacomo Cristoforo, volgt Vd.
6. Giovanni Pietro Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 27 nov. 1732.

Vb. Giuseppe Antonio (Joseph Antoni) Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 17 dec. 1722, † vòòr 1 sept. 1801, tr. Gandria, Ticino, Zwitserland 16 jan. 1752 Maria Elisabetta (Maria Elisabeth) Bordoni, geb. Gandria, Ticino, Zwitserland 24 okt. 1729, † Lugano, Ticino, Zwitserland 21 aug. 1801, dr. van Giovanni Rocco en Maria Caterina Rabaglio.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Jacobus (Giovanni Giacomo), volgt VIb  (Haagse Tak Beretta).
2. Joannes (Jan) Baptista (Giovanni Battista), volgt VIc  (Hoornse Tak Beretta).
3. Martha (Marta) Caterina Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 1 nov. 1756, † ald. 25 sept. 1833, tr. Maurizio Conti, geb. 27 dec. 1752, † 19 maart 1837.
4. Maria Maddalena Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 9 okt. 1758.
5. Pietro, volgt VId.
6. Franciscus Marcus (Francesco Marco), volgt VIe  (Nijmeegse Tak Beretta).

Haagse Tak Beretta  

VIb. Johannes Jacobus (Giovanni Giacomo) Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 6 nov. 1752, Meester-stukadoor 1773-1827, Meester-stukadoor in compagnie met Antoni Mazza 1773, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 19 mei 1827, tr. 1e Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 22 aug. 1773 Maria Catharina de Kleine, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland omstr. 1749, † ald. 17 febr. 1776, dr. van Frans en Maria Catharina Horsmans; tr. 2e Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 9 nov. 1777 Maria Dorothea Lux, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland omstr. 1751, † ald. 18 april 1788, dr. van Joannes en Maria Catharina Schoster; heeft in 3e Den Haag, Zuid-Holland, Nederland omstr. 1798 een relatie met Anna Maria Booghmans.
Uit het eerste huwelijk:
1. David Antoni, volgt VIIb.
Uit het tweede huwelijk:
2. Joannes Josephus Franciscus, volgt VIIc.
3. Joseph Antoni Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 1 jan. 1780, † ald. 3 sept. 1784.
4. Jacobus Joannes Baptista Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 13 okt. 1781, Meester-stukadoor 1800-1846, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 1 juni 1846, tr. 1e Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 4 sept. 1803 Jacomina Maria Anna Joanna Mourron, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland omstr. 1780, † ald. 20 okt. 1814, dr. van Jacques en Maria Krieger; tr. 2e Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 4 okt. 1815 Petronella Verhaege, geb. Elburg, Gelderland, Nederland 20 jan. 1790, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 4 juni 1872, dr. van Adrianus en Maria Anna Diekhoff.
5. Franciscus Gerardus Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 20 dec. 1782, † ald. 14 maart 1783.
6. Franciscus Gerardus, volgt VIId.
7. Maria Elisabeth Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 7 sept. 1785, † ald. 4 febr. 1865, tr. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 27 mei 1802 Petrus Henricus van Heinsberg, geb. Sittard, Zuid-Limburg, Nederland omstr. 1760, 1e Luitenant 1802, Gepensioneerd Kapitein 1827, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 11 juni 1832, zn. van Jacobus en Anna Elisabetha van Mulcken.
8. Cecilia Catharina Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 18 april 1788, † ald. 14 mei 1788.
Uit de derde relatie:
9. Jacobus Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 11 mei 1799.

VIIb. David Antoni Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 30 jan. 1776, Rentenier 1812, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 12 dec. 1822, tr. 1e Zijderveld, Zuid-Holland, Nederland 26 juni 1796 Aantje Abrahams den Hertogh, geb. Zijderveld, Zuid-Holland, Nederland omstr. 1762, † Schoonrewoerd, Zuid-Holland, Nederland vòòr 6 juli 1805, dr. van Abraham Huijberts en Pleuntje Jans Schinkel; tr. 2e omstr. 1812 Jeanne de Groot.
Uit het eerste huwelijk:
1. NN Beretta, geb. Zijderveld, Zuid-Holland, Nederland vòòr 30 mei 1796, † ald. vòòr 30 mei 1796, begr. Zijderveld, Zuid-Holland, Nederland 30 mei 1796.
2. Cornelia Antoinette Beretta, geb. Schoonrewoerd, Zuid-Holland, Nederland omstr. 1802, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 23 febr. 1861, tr. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 31 okt. 1821 Marijnes Jacobus Gillissen, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland omstr. 1808, Kapper 1821, † na 1861, zn. van Pieter en Leena Schoonbrood.
3. NN Beretta, geb. Schoonrewoerd, Zuid-Holland, Nederland omstr. 1805, † ald. vòòr 8 maart 1805, begr. Schoonrewoerd, Zuid-Holland, Nederland 8 maart 1805.
4. D.A. (David Antonie) Beretta, geb. omstr. 1805, † vòòr 18 juni 1805, begr. Schoonrewoerd, Zuid-Holland, Nederland 18 juni 1805.
Uit het tweede huwelijk:
5. NN Beretta, geb. 25 april 1812, † 25 april 1812.

VIIc. Joannes Josephus Franciscus Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 2 okt. 1778, Meester-stukadoor 1800-1841, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 26 maart 1841, tr. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 1 nov. 1801 Cornelia Voetelink, geb. Zwolle, Overijssel, Nederland 10 mei 1780, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 29 nov. 1823, dr. van Cornelis en Geertruid Wijenberg.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Jacobus Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 29 nov. 1801, Kleermaker 1829, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 30 mei 1829.
2. Petrus Augustus, volgt VIIIa.
3. Henricus Cornelis Beretta, geb. Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland 13 nov. 1806, † ald. 9 jan. 1807.
4. Cornelis Beretta, geb. Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland 15 nov. 1807, † ald. 9 dec. 1808.
5. Jeannette Maria Jacoba Beretta, geb. Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland 15 dec. 1808, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 23 okt. 1859, tr. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 21 okt. 1829 Joseph Maria Andreoli, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 12 juli 1802, Meester- rookverdrijver, schoorsteenveger en metselaar 1829-1864, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 1 febr. 1864, zn. van Joseph Maria (Guiseppe Maria) en Beatrix van Tol; hij hertr. Den Haag, Zuid- Holland, Nederland 16 jan. 1861 Anna Catharina Graaff.
6. Joannes Antonie, volgt VIIIb.
7. Geertruida Hermina Elisabeth Beretta, geb. Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland 30 nov. 1812, † ald. 2 juli 1813.
8. Josephina Antonia Maria Beretta, geb. Hoorn, Noord-Holland, Nederland 27 aug. 1814, † ald. 21 dec. 1814.
9. Anna Maria Elisabeth Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 16 sept. 1817, † vòòr 28 dec. 1864, tr. 1e Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 24 aug. 1842 Victor Henricus Joseph Cuijpers, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 8 maart 1818, Muziekmeester 1842, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 20 maart 1851, zn. van Johannes Bernardus en Cecilia Johanna Euphrosine Malherbe; tr. 2e Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland 24 nov. 1858 Cornelis Arie Makor, geb. Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland 14 maart 1816, † ald. 25 jan. 1893, zn. van Jacob en Cornelia van de Watering; hij hertr. Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland 28 dec. 1864 Geertruida Classijna Basters.
10. Theresia Cornelia Jacoba Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 8 mei 1819, † ald. 10 juni 1907, tr. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 24 juni 1846 Joannes Franciscus Cuijpers, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 10 sept. 1809, Vioolbouwer 1839-1846, Pianofabrikant 1846-1877, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 3 dec. 1881, zn. van Johannes Bernardus en Joanna Theodora van Aardenburg.
11. Catharina Petronella Henriette Maria Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 14 nov. 1823, † ald. 10 april 1824.

VIIIa. Petrus Augustus Beretta, geb. Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland 17 juli 1805, Schilder van landschappen en stadstaferelen 1822-1850, Meester-stukadoor 1822-1866, † Den Haag, Zuid- Holland, Nederland 5 juni 1866, tr. Maassluis, Zuid-Holland, Nederland 10 jan. 1834 Anna Magthildis Kuijkhoven, geb. Maassluis, Zuid-Holland, Nederland 24 dec. 1809, † Den Haag, Zuid- Holland, Nederland 25 dec. 1870, dr. van Pieter en Maria Anna Heijlans.
Uit dit huwelijk:
1. Josephus Franciscus Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 11 nov. 1834, † ald. 5 sept. 1854.
2. Maria Petronella Cornelia Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 27 aug. 1836, † ald. 9 febr. 1839.
3. Marianne Cornelia Josephine Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 2 sept. 1838, † ald. 4 april 1902, tr. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 3 aug. 1859 Petrus Matthijs Vorst, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland omstr. 1834, Boekhouder 1859, Directeur begrafenisfonds 1877, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 30 juni 1884, zn. van Nicolaas Hendrik en Maria Hendrika Hubenet.
4. Victor Johannes Hendrik Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 22 jan. 1841, Stukadoor en fabrikant van kunstmarmer 1867, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 29 juli 1867.
5. Antonius Marinus Johannes Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 3 febr. 1843, † ald. 11 febr. 1844.
6. Cornelia Maria Johanna Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 28 nov. 1844, † Nieuwer Amstel, Noord-Holland, Nederland 30 juli 1891, tr. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 25 okt. 1871 Antonius Adrianus Dellenbag, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 12 okt. 1844, Lid firma wed. E. Dellenbag en Zn., kooplieden in brandstoffen 1871, Koopman 1877, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 27 mei 1885, zn. van Everardus en Alida Laboyrie.
7. Albertus Gerardus Jacobus Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 23 mei 1847, † ald. 26 febr. 1850.
8. Adam Antonius Maria, volgt IXa.
9. Anna Maria Theresia Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 5 febr. 1852, † ald. 28 okt. 1930, tr. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 14 nov. 1877 Michel Johannes Franciscus Vintges, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 30 okt. 1852, Commissionair in effecten 1877, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 24 febr. 1907, zn. van Johannes Wilhelmus en Maria Mechtildis Courtois.

IXa. Adam Antonius Maria Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 11 april 1849, Architect 1877, † Nieuwer Amstel, Noord-Holland, Nederland 18 maart 1892, tr. Den Haag, Zuid- Holland, Nederland 23 juli 1879 Anna Carolina Maria Hendrika Vorst, geb. Den Haag, Zuid- Holland, Nederland 27 april 1849, † ald. 3 jan. 1904, dr. van Nicolaas Hendrik en Maria Hendrika Hubenet.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Henricus Maria Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 4 juli 1880, † ald. 2 jan. 1882.
2. Helena Antoinetta Maria Beretta, geb. Utrecht, Utrecht, Nederland 31 dec. 1884, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 14 april 1945, tr. Utrecht, Utrecht, Nederland 18 sept. 1918 Nicolaas Josephus Reelick, geb. Beverwijk, Noord-Holland, Nederland 16 okt. 1883, Levensverzekeringsagent 1918, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 27 jan. 1945.
3. Anna Maria Francisca Beretta, geb. Utrecht, Utrecht, Nederland 10 juli 1886, † Leiden, Zuid- Holland, Nederland 8 jan. 1958, begr. Leiden, Zuid-Holland, Nederland 11 jan. 1958, tr. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 27 juli 1916 Peter Rasuimus Carolus Oomens, geb. Baardwijk, Noord- Brabant, Nederland 11 aug. 1884, Eigenaar leesbibliotheek en boekbinderij 1916, † Leiden, Zuid- Holland, Nederland 18 april 1948.
4. Chubina Gerardina Maria Beretta, geb. Nijmegen, Gelderland, Nederland 7 juni 1888, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 13 jan. 1975, tr. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 27 juli 1921 Matheus Franciscus Taverne, geb. Leiden, Zuid-Holland, Nederland 31 aug. 1890, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 13 april 1928.

VIIIb. Joannes Antonie Beretta, geb. Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland 19 sept. 1810, Meester-stukadoor 1830-1885, Mede-oprichter firma J.A. Beretta en Zn., brandstoffenhandel, Houtmarkt 14, Den Haag 1830-1885, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 24 nov. 1885, tr. 1e Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 5 febr. 1834 Maria Anna Jacoba Rotteveel, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 2 jan. 1811, † ald. 17 april 1848, dr. van Wilhelmus Josephus en Ursula Wever; tr. 2e Amsterdam, Noord-Holland, Nederland 2 aug. 1849 Johanna Christina Jeannette Harm, geb. Amsterdam, Noord-Holland, Nederland 22 jan. 1824, † Voorburg, Zuid-Holland, Nederland 11 okt. 1902, dr. van Johannes Frederik en Johanna Sophia Kesselaar.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes Josephus Franciscus Matthias Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 24 febr. 1834, Stukadoor 1864, Jager 1864, †, , Suriname 24 jan. 1864.
2. Wilhelmus Josephus Antonius (Willem sr.), volgt IXb.
3. Jacobus Cornelis Johannes Marinus Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 8 juli 1838, † ald. 16 mei 1843.
4. Godefridus Wilhelmus Leonardus Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 29 nov. 1840, Fuselier-schrijver 1865, † Makassar, Zuid Celebes, Indonesië 15 nov. 1866.
5. Antonius Joannes Jacobus Marinus Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 5 april 1843, † ald. 25 april 1843.
6. Anna Maria Jacoba Cornelia Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 10 april 1845, † ald. 5 juli 1849.
7. Elisabeth Thekla Jacoba Wilhelmina Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 6 dec. 1847, † ald. 4 febr. 1849.
Uit het tweede huwelijk:
8. Maria Wilhelmus Josephus Antonius (Toon) Frederikus, volgt IXc.
9. Fredericus Joannes Christianus Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 17 mei 1851, † ald. 17 febr. 1853.
10. Anna Petronella Maria Johanna Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 22 dec. 1852, † ald. 9 dec. 1924, tr. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 27 okt. 1875 Johannes Bartholomeus Martinus Vierling, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 15 april 1847, Stalhouder 1875, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 27 jan. 1914, zn. van Matthijs (Matthieu) en Eva Katharina Eijckelhof.
11. Frederica Johanna Petronella Maria Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 8 aug. 1854, † Voorburg, Zuid-Holland, Nederland 10 juni 1917, tr. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 15 april 1874 Karel Joannes Michiel Vierling, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 29 sept. 1848, Meubelfabrikant, later taxateur 1875, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 21 mei 1899, zn. van Matthijs (Matthieu) en Eva Katharina Eijckelhof.
12. Sophia Johanna Maria Jacoba Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 30 okt. 1858, Religieuse 1946, † Baarn, Utrecht, Nederland 9 nov. 1946.
13. Johanna Christina Bernadina Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 4 jan. 1862, † ald. 18 mei 1862.

IXb. Wilhelmus Josephus Antonius (Willem sr.) Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 8 maart 1836, Huis- en kachelsmid 1863-1890, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 14 jan. 1890, tr. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 19 aug. 1863 Hendrika (Riek) Christina Brand, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 14 maart 1840, † ald. 7 febr. 1909, dr. van Leonardus Johannes en Wilhelmina Christina Roodenburg.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Antonius (Jantje) Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 9 nov. 1864, † ald. 31 jan. 1869.
2. Wilhelmina Christina Johanna Maria (Minaatje) Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 1 sept. 1866, † ald. 1 febr. 1869.
3. Christina Johanna Eleonora Maria (Christientje) Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 21 jan. 1869, † ald. 21 juni 1869.
4. Johannes Antonie Maria Jacobus, volgt Xa.
5. Wilhelmina (Mien) Christina Arendina Petronella Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 14 jan. 1872, † ald. 7 maart 1944, tr. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 28 april 1898 Johan Bernhard Giesbers, geb. Nijmegen, Gelderland, Nederland 28 sept. 1869, Drogist (firma F. Falkenberg) 1898, † Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland 1 jan. 1935, zn. van Hendrik en Catharina Petronella Blom.
6. Willem (Willem jr.) Christiaan Marie, volgt Xb.
7. Lodewijk Johannes Leonardus (Leo), volgt Xc.
8. Frederika Carolina Petronella Johanna (Riek) Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 12 dec. 1875, † Wassenaar, Zuid-Holland, Nederland 27 dec. 1951, begr. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 31 dec. 1951, tr. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 27 juli 1897 Jacobus Antonius Maria (James) Meddens, geb. Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland 11 aug. 1874, Lid firma Meddens en Zoon, modemagazijnen 1892-1943, † Wassenaar, Zuid-Holland, Nederland 17 maart 1943, begr. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 20 maart 1943, zn. van Harmannus Josephus en Joanna Dina Geertruida Hoogeveen.
9. Christiaan Maria Antonius Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 11 febr. 1877, † ald. 23 jan. 1879.
10. Antoinette Maria Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 20 okt. 1878, † ald. 11 febr. 1879.
11. NN Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 14 dec. 1879, † ald. 14 dec. 1879.
12. NN Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 10 mei 1881, † ald. 10 mei 1881.
13. Christina Wilhelmina Petronella Maria (Stien) Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 8 nov. 1883, † ald. 27 juni 1919, tr. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 27 juni 1905 Aloysius Felicitas Eugène (Aloys) Monchen, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 3 nov. 1880, Banketbakker, Confisseur, bij de firma J.A. Monchen 1905, Chocoladefabrikant 1922, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 27 sept. 1965, zn. van Eugène Louis Joseph en Maria Wilhelmina Johanna Friedrich; hij hertr. Wenen,  Oostenrijk 25 juli 1922 Emanuela Agnes Maria Cihlo.

Xa. Johannes Antonie Maria Jacobus Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 1 juli 1870, Luitenant ter zee 2e klasse 1897, Inspecteur Blauwhoedenveem in Amsterdam 1904-1906, Burgemeester van Hilvarenbeek 1906, Burgemeester van Etten-Leur 1908, Eervol ontslag als Burgemeester van Etten-Leur 1930, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 5 nov. 1942, tr. Uden, Noord-Brabant, Nederland 19 sept. 1910 Maria Christina Cornelia Josepha van Dijk, geb. Uden, Noord-Brabant, Nederland 8 aug. 1879, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 2 mei 1953, dr. van Johannes Hendricus en Eleonora Maria Bernardina Reijnders.
Uit dit huwelijk:
Willem Jan Beretta, geb. Etten, Noord-Brabant, Nederland 18 juni 1912, † ald. 8 sept. 1924.

Xb. Willem (Willem jr.) Christiaan Marie Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 23 juli 1873, Lid firma W. Beretta, smederij, Lange Poten 21 en 21b en Bagijnenstraat 2 -14 in Den Haag 1899-1911, Lid firma J.A. Beretta en Zn., brandstoffenhandel, Houtmarkt 14 in Den Haag 1907-1915, Boekhouder bij de leerlooierij Van Wezel in Rijen (N-Br) 1915-1917, Boekhouder bij de firma J.A. Monchen, Lange Houtstraat 1 in Den Haag 1917-1921, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 16 nov. 1921, tr. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 5 mei 1908 Catharina Arnoldina Pietronella (Cato) Kamps, geb. Leeuwarden, Friesland, Nederland 16 aug. 1878, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 2 okt. 1961, dr. van Petrus Lodevicus en Pietronella Adriana Monica (Pia) Timmermans.
Uit dit huwelijk:
1. Pietronella (Pieta) Hendrika Johanna Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 22 aug. 1909, Novice O.P. in de orde van de Dominicanessen in de Congregatie van de H. Catharina van Siëna in Voorschoten 1930, Docente en later directrice van het in- en externaat “O.L. Vrouw van Lourdes”, Middelbare Meisjes School in Voorschoten 1950-1970, † Voorschoten, Zuid-Holland, Nederland 8 sept. 1993.
2. Willem (Wim) Christiaan Johan Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 25 mei 1911, Diploma A. MULO 1928, Rijkstuinbouwwinterschool 1931, Algemene Tweedejaarslandbouwcursus 1933, Diploma Machineschrijven 1933, Agrarisch medewerker Kwekerij Vertumnus 1929, Agrarisch medewerker Hoeve ” Het Ribbert” 1933, Kantoormedewerker Nederlandsche Veehouderijcentrale 1934, Medewerker afdeling Statistiek van het Landbouw-Crisis- Bureau van het Departement van Economische Zaken 1935, Kantoormedewerker P. Slootweg & Zn. 1935, Rekeningcouranthouder, kassier en boekhouder bij de firma J. Dollekamp & Co N.V. 1936, Magazijnmeester bij de firma J. Dollekamp & Co N.V. 1940, Rijksambtenaar bij het Ministerie van Defensie 1947-1974, † Leidschendam, Zuid-Holland, Nederland 4 maart 1982, tr. Den Haag, Zuid- Holland, Nederland 22 juli 1949 Anna (Annie) Wilhelmina Oosterhof, geb. Den Bosch, Noord- Brabant, Nederland 15 nov. 1916, † Leidschendam, Zuid-Holland, Nederland 9 nov. 2007, dr. van Derk Siebrands en Maria van Heurck.
3. Hendrika (Kiek) Carolina Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 27 juli 1914, † Voorburg, Zuid-Holland, Nederland 25 juli 1962, begr. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 28 juli 1962, tr. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 20 april 1940 Carolus Stanislaus Maria Keulemans, geb. Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland 15 febr. 1910, Beroepsmilitair 1940, † Valkenswaard, Noord-Brabant, Nederland 25 aug. 2000, echtg. van Clara Johanna Clasina Grippeling.

Xc. Lodewijk Johannes Leonardus (Leo) Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 11 sept. 1874, Lid firma W. Beretta, smederij, Lange Poten 21 en 21b en Bagijnenstraat 2 -14 in Den Haag 1899-1911, Lid firma J.A. Beretta en Zn., brandstoffenhandel, Houtmarkt 14 in Den Haag 1907-1913, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 3 april 1948, tr. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 6 juni 1917 Adriana Antonia (Jeanne) van Hagen, geb. Veur, Leidschendam, Zuid- Holland, Nederland 2 aug. 1896, † London, Ontario, Canada 30 juli 1978, dr. van Leonardus en Margaretha Brammer.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika (Henny) Margaretha Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 10 aug. 1918, † London, Ontario, Canada 6 april 1984, tr. 9 aug. 1952 Martin Vlasman, geb. 5 jan. 1923, † 19 juni 1990.
2. Johannes (Jan) Wilhelmus Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 17 nov. 1919, Pater in de orde van de Paters Augustijnen 1940-2003, † Homer Glen, Illinois, U.S.A. 20 juli 2003.
3. Wilhelmina Cornelia (Ien) Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 19 jan. 1922, † River Edge, New Yersey, U.S.A. 29 mei 1993.
4. Catharina Maria (Kathleen) Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 28 nov. 1925, † London, Ontario, Canada 17 juli 2014.
5. Alexander (Alex) Franciscus Maria Beretta, geb. Brakkenstein, Nijmegen, Gelderland, Nederland 11 jan. 1930, † London, Ontario, Canada 23 sept. 1998.

IXc. Maria Wilhelmus Josephus Antonius (Toon) Frederikus Beretta, geb. Den Haag, Zuid- Holland, Nederland 1 juni 1850, Lid firma J.A. Beretta en Zn., brandstoffenhandel, Houtmarkt 14 1907, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 9 sept. 1908, tr. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 4 aug. 1875 Antoinetta Maria Adriana van Dooren, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 18 mei 1850, † ald. 25 juli 1925, dr. van Gerardus Antonius en Maria Francisca Josepha Klerkx.
Uit dit huwelijk:
1. Christina Johanna Maria Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 28 mei 1876, † ald. 12 maart 1947.
2. Marian Gerardina Antonia Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 29 aug. 1877, † ald. 17 mei 1878.
3. Maria Gerardina Josepha Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 22 nov. 1879, † ald. 31 aug. 1880.
4. Francisca Maria Josepha Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 13 dec. 1880, † Voorburg, Zuid-Holland, Nederland 15 maart 1945.
5. Sophia Johanna Maria Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 14 juni 1882, † ald. 16 mei 1930.
6. Wilhelmina Maria Antonia Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 25 juni 1884, † ald. 9 nov. 1957.
7. Anna Antonia Maria Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 15 juni 1886, † ald. 17 juli 1963.
8. Antonia Christina Maria Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 19 mei 1888, † Voorburg, Zuid-Holland, Nederland 29 april 1959, begr. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 2 mei 1959, tr. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 27 mei 1925 Abraham David Johannes de Roo, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 24 okt. 1877, † Voorburg, Zuid-Holland, Nederland 23 nov. 1933, zn. van Johannes Jacobus en Catharina Johanna Luxemburg.
9. Charles Frederik Antonius Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 25 april 1890, Secretaris gemeente Makassar 1917-1921, Gezaghebber Binnenlands Bestuur 1919, Ambtenaar Departement van Oorlog 1930, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 9 mei 1967, tr. Makassar, Zuid Celebes, Indonesië 20 aug. 1921 Margaretha Eugénie Bruneau, geb. Laval, Pays de la Loire (Mayenne), Frankrijk 11 juni 1886, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 6 jan. 1960.

VIId. Franciscus Gerardus Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 6 jan. 1784, Meester-stukadoor 1808, † Oberlethe, Wardenburg, Nedersaksen, Duitsland omstr. 1829, tr. Scheveningen, Zuid-Holland, Nederland 28 febr. 1808 Alida Beatrix Reijnders, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland omstr. 1787, † ald. 24 april 1859, dr. van Johannes en Geertruid Hobbelink.
Uit dit huwelijk:
Maria Jacoba Theresia Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland omstr. 1808, † ald. 3 sept. 1826.

Hoornse Tak Beretta 

VIc. Joannes (Jan) Baptista (Giovanni Battista) Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 4 nov. 1754, Meester-stukadoor 1773-1776, Meester-stukadoor 1776-1785, Meester-stukadoor 1785- 1827, † Hoorn, Noord-Holland, Nederland 17 juni 1827, tr. 1e Hoorn, Noord-Holland, Nederland 18 febr. 1796 Alida (Aaltje) Cloeck, geb. Hoorn, Noord-Holland, Nederland omstr. 31 mei 1768, † ald. 13 maart 1801, dr. van Claas en Anna Christina Hanssen; tr. 2e 24 april 1814 Catharina (Trijntje) Fortuijn, geb. Hoorn, Noord-Holland, Nederland omstr. 29 okt. 1779, † ald. 20 dec. 1842, dr. van Simon Evertsz en Antje Wasse de Ruijter.
Uit het eerste huwelijk:
1. Joseph Antonius, volgt VIIe.
Uit het tweede huwelijk:
2. Petrus Beretta, geb. Hoorn, Noord-Holland, Nederland omstr. 2 sept. 1803, † ald. 15 mei 1808.
3. Catharina (Trijntje) Beretta, geb. Hoorn, Noord-Holland, Nederland omstr. 15 dec. 1804, † ald. 9 juli 1849, tr. Hoorn, Noord-Holland, Nederland 20 juni 1824 Antonius Knaven, geb. Medemblik, Noord-Holland, Nederland omstr. 1788, Boekhouder, later stedelijk Commies 1824, Stedelijk commies 1849, † Hoorn, Noord-Holland, Nederland 29 sept. 1858, zn. van Elias en Eva Maria de Vries.
4. Petrus Ludovicus Beretta, geb. Hoorn, Noord-Holland, Nederland 25 aug. 1819, † ald. 18 okt. 1819.

VIIe. Joseph Antonius Beretta, geb. Hoorn, Noord-Holland, Nederland omstr. 3 juni 1796, Stukadoor 1819, † Hoorn, Noord-Holland, Nederland 16 dec. 1830, tr. Hoorn, Noord-Holland, Nederland 2 mei 1819 Helena Elisabeth Schoni, geb. Hoorn, Noord-Holland, Nederland 3 april 1797, Dienstmaagd 1819, Herbergierster 1833, † Hoorn, Noord-Holland, Nederland 5 aug. 1835, dr. van Pieter en Gerbrig Schoen; zij hertr. Hoorn, Noord-Holland, Nederland 7 febr. 1833 Hendrik Peters.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes (Jan) Baptist Beretta, geb. Hoorn, Noord-Holland, Nederland 12 juni 1819, † ald. 11 okt. 1819.
2. Johannes Baptist, volgt VIIIc.

VIIIc. Johannes Baptist Beretta, geb. 1 jan. 1826, Timmerman 1862, † Arnhem, Gelderland, Nederland 13 juli 1907, tr. Arnhem, Gelderland, Nederland 18 juni 1862 Maria Wilhelmina Massink, geb. Arnhem, Gelderland, Nederland 25 maart 1831, † ald. 16 jan. 1900, dr. van Lammert en Petronella de Groot.
Uit dit huwelijk:
1. Josephina Maria Petronella Dominica Beretta, geb. Arnhem, Gelderland, Nederland 9 okt. 1863, † ald. 11 april 1914, tr. Arnhem, Gelderland, Nederland 3 juli 1889 Gerardus Wilhelmus Derksen, geb. Doornenburg, Gelderland, Nederland 6 aug. 1859, Zaakwaarnemer 1889, † Arnhem, Gelderland, Nederland 26 dec. 1926, zn. van Jan Hendrik en Elisabeth Joanna Otten.
2. Johannes Hermanus Dominicus Maria Beretta, geb. 15 dec. 1865.
3. Theodorus Lambertus Hiacinthus Maria Beretta, geb. Arnhem, Gelderland, Nederland 11 aug. 1867, † ald. 11 maart 1868.
4. Aloïsius Theodorus Joannes Joseph Beretta, geb. Arnhem, Gelderland, Nederland 12 juni 1869, Kantoorbediende 1911, † Alkmaar, Noord-Holland, Nederland 28 febr. 1911.

VId. Pietro Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 13 dec. 1762, † ald. 4 febr. 1842, tr. Francesca Demarchi, geb. 13 nov. 1774, † 15 juni 1843.
Uit dit huwelijk:
1. Caterina Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 10 sept. 1797, tr. Stefano Bettoli, geb. 20 okt. 1795.
2. Clara Maria Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 1 sept. 1800.
3. Vitto Modesto Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 17 juni 1802, tr. 1e Maria Margherita Rezzonico, geb. 10 sept. 1814, † 24 april 1873; tr. 2e Giovanna Porta, geb. 22 maart 1852.
4. Rosa Maria Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 2 okt. 1803, tr. Getano Gianinazzi, geb. 13 febr. 1785.
5. Giovanni Battista Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 3 maart 1805, † 26 dec. 1879, tr. Luigia Folmer, geb. 15 maart 1814, † 15 mei 1889.
6. Giacomo Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 16 mei 1806, † 7 dec. 1858.
7. Maria Elisabetta Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 13 nov. 1807.
8. Pietro Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 27 okt. 1810, † 19 maart 1874, tr. Caterina Beretta di Salvatore, geb. 7 febr. 1806.

Nijmeegse Tak Beretta

VIe. Franciscus Marcus (Francesco Marco) Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 12 jan. 1764, Meester-stukadoor 1787, Kastelein 1787, Kastelein 1788, † Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland omstr. 1810, tr. 1e Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 22 april 1787 Adriana Angenita Hasemont, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland omstr. 1793; tr. 2e Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 13 maart 1796 Elizabeth van der Star, geb. Leiden, Zuid-Holland, Nederland vòòr 1796; tr. 3e Nijmegen, Gelderland, Nederland 6 okt. 1801 Christina van Wel, geb. Nijmegen, Gelderland, Nederland 29 aug. 1780, † ald. 6 nov. 1847, dr. van Matthias en Joanna Pauwels.
Uit het eerste huwelijk:
1. Bartholomeus Joseph Beretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 26 nov. 1788.
Uit het derde huwelijk:
2. Everardus, volgt VIIf.
3. Joannes Mathias Beretta, geb. Arnhem, Gelderland, Nederland 3 aug. 1804.

VIIf. Everardus Baretta, geb. Nijmegen, Gelderland, Nederland 2 okt. 1802, Verwersknecht 1827, Verwer en glazenmaker 1829, † Schiedam, Zuid-Holland, Nederland 17 juni 1840, tr. Delft, Zuid-Holland, Nederland 22 juli 1829 Joanna Catharina Uljé, geb. Leiden, Zuid-Holland, Nederland omstr. 1800, ged. Leiden, Zuid-Holland, Nederland 12 nov. 1800, Fruitverkoopster 1829, Werkster 1859, † Delft, Zuid-Holland, Nederland 24 febr. 1883, dr. van Petrus en Catharina Weytenburg.
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Marcus Beretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 18 sept. 1827, † ald. 13 maart 1831.
2. Christina Beretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 24 april 1830, † Overschie, Zuid-Holland, Nederland 8 maart 1888, tr. Delft, Zuid-Holland, Nederland 12 okt. 1859 (door echtsch. ontbonden ald. 28 febr. 1868) Hendrikus Strikker, geb. Amersfoort, Utrecht, Nederland omstr. 1832, Brandersknecht 1859, zn. van Matheus en Maria Buijs.
3. Catharina Pieternella Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 24 aug. 1832, † ald. 30 aug. 1832.
4. Pieter, volgt VIIId.
5. Johannes Mattheus Franciscus Marcus, volgt VIIIe.
6. Johannes Matthijs Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 16 mei 1839, † ald. 1 okt. 1873.

VIIId. Pieter Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 9 sept. 1833, Kleermaker 1858, Kleermaker 1888, † Delft, Zuid-Holland, Nederland 22 febr. 1906, tr. Delft, Zuid-Holland, Nederland 24 nov. 1858 Maria Hermina Roos, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 30 maart 1834, † Delft, Zuid-Holland, Nederland 4 april 1918, dr. van Paulus en Elisabeth Klinkenberg.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 27 maart 1859, † ald. 25 mei 1859.
2. Elisabeth Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 11 april 1860, † ald. 15 dec. 1954, tr. Delft, Zuid-Holland, Nederland 11 juli 1883 Johan Wynand Senf, geb. Vrijenban, Delft, Zuid-Holland, Nederland 16 dec. 1853, Modelmaker 1883, † Delft, Zuid-Holland, Nederland 10 okt. 1929, zn. van Pieter en Catharina Josephina Raben.
3. Pieter, volgt IXd.
4. Maria Hermina Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 9 febr. 1863, † Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland 27 nov. 1932, tr. Delft, Zuid-Holland, Nederland 13 juni 1887 Willem Snijdoodt, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 11 jan. 1860, Onderwijzer 1887, † Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland 20 nov. 1941, zn. van Jarig en Wilhelmina de Bruijn.
5. Paulus, volgt IXe.
6. Everardus Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 14 febr. 1866, Gepensioneerd O.I. onderwijzer 1926, † Delft, Zuid-Holland, Nederland 18 jan. 1926.
7. Hermanus Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 12 aug. 1867, † ald. 10 dec. 1867.
8. Hermanus Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 18 nov. 1868, † ald. 28 jan. 1871.
9. Johannes Mattheus, volgt IXf.
10. Willem Frederik Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 7 aug. 1871, † ald. 8 nov. 1871.
11. Hermanus Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 18 aug. 1872, † ald. 4 jan. 1873.
12. Petronella Christina Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 22 juni 1874, † ald. 31 juli 1874.
13. Lodewijk Pieter Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 7 juli 1875, † ald. 3 okt. 1875.
14. Lodewijk Pieter Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 26 dec. 1877, † ald. 26 jan. 1878.

IXd. Pieter Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 4 april 1861, Kleermaker 1893, Voorzitter Onderling Fonds voor Ziekenverpleging voor Woerden en Omgeving 1927, † Woerden, Utrecht, Nederland 14 jan. 1940, tr. Delft, Zuid-Holland, Nederland 3 juni 1891 Hendrica Poulina Pieternella Soerewijn, geb. Delfshaven, Zuid-Holland, Nederland 13 juni 1862, † Woerden, Utrecht, Nederland 24 aug. 1949, dr. van Johannis en Pietertje Koole.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, volgt Xd.
2. Johanna Catharina Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 16 jan. 1893, tr. Woerden, Utrecht, Nederland 26 april 1917 Johannis Gerrit van Ingen, geb. Dodewaard, Gelderland, Nederland 1 jan. 1888, Schoolhoofd 1925, † Heerewaarden, Gelderland, Nederland 24 mei 1925, zn. van Hendrikus en Jacoba Koch.
3. Johan Wijnand Baretta, geb. Woerden, Utrecht, Nederland 23 juni 1894, † ald. 11 dec. 1894.
4. Johan Wijnand, volgt Xe.
5. Johannes Baretta, geb. Woerden, Utrecht, Nederland 11 juli 1901, Architect 1925-1940, † Woerden, Utrecht, Nederland 10 febr. 1997, tr. 1e Woerden, Utrecht, Nederland 4 juni 1925 (door echtsch. ontbonden Utrecht, Utrecht, Nederland 9 juni 1940) Maria Pijper, geb. Montfoort, Utrecht, Nederland 30 jan. 1905, dr. van Floris en Jacoba Ultee; tr. 2e na 9 juni 1940 Anna Pieternella Wilhelm, geb. Woudrichem, Noord-Brabant, Nederland 20 mei 1904, † Woerden, Utrecht, Nederland 29 okt. 2000.

Xd. Pieter Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 1 maart 1892, † Huizen, Noord-Holland, Nederland 8 juli 1968, tr. Delft, Zuid-Holland, Nederland 29 mei 1918 Johanna Petronella van der Lee, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 25 maart 1896, † Blaricum, Noord-Holland, Nederland 14 juli 1977, dr. van Dirk en Wilhelmina Clasina Zelisse.
Uit dit huwelijk:
Wilhelmina Clazina Baretta, geb. Bergen, Noord-Holland, Nederland 26 dec. 1921, † Blaricum, Noord-Holland, Nederland 31 mei 2013, gecrem. Bilthoven, De Bilt, Utrecht, Nederland 6 juni 2013, tr. Wouter van Kouwen, geb. Utrecht, Utrecht, Nederland 18 okt. 1914, † ald. 12 sept. 1959, zn. van Wouter en Geertruida Maria Schuit.

Xe. Johan Wijnand Baretta, geb. Woerden, Utrecht, Nederland 24 maart 1897, tr. Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland 14 april 1921 Maria Anna Kuipers, geb. Brielle, Zuid-Holland, Nederland 23 april 1896, † Wijk bij Duurstede, Utrecht, Nederland 3 nov. 1976, dr. van Louwe en Willemke Schelhaas.
Uit dit huwelijk:
Johan Wijnand (Hans) Baretta, geb. Borne, Overijssel, Nederland 29 maart 1922, Directeur Slagersvakonderwijs (SVO) en slagersvakschool 1953, Dierenarts 1959-1987, † Wijk bij Duurstede, Utrecht, Nederland 4 dec. 2011.

IXe. Paulus Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 19 juli 1864, Sergeant bij het Regiment Grenadiers en Jagers 1888, Sergeant-majoor 1902, Magazijnchef van de Postwaarden 1923, † Haarlem, Noord-Holland, Nederland 4 sept. 1926, tr. Delft, Zuid-Holland, Nederland 5 dec. 1888 Helena Antonia Tetenburg, geb. Veur, Leidschendam, Zuid-Holland, Nederland 25 jan. 1865, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 21 jan. 1950, begr. Haarlem, Noord-Holland, Nederland 25 jan. 1950, dr. van Anthonius en Wilhelmina Cornelia van Wilgenburg.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, volgt Xf.
2. Maria Wilhelmina Helena Paulina Baretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 29 okt. 1891, † omstr. 1989, tr. 1e Palembang, Zuid-Sumatra, Indonesië 27 mei 1914 (door echtsch. ontbonden vòòr 27 okt. 1930) Johannes Christiaan Worp, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 15 juni 1885, Handelsman 1919, Koopman 1924, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 10 febr. 1963, zn. van Cornelis en Johanna Christina Storm; tr. 2e Singapore, Singapore, Republiek Singapore 27 okt. 1930 Gerhard Louis te Wechel, geb. Wageningen, Gelderland, Nederland 14 maart 1885, † omstr. 1973.
3. Antonius (Anton) Baretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 21 mei 1897, Luitenant-generaal, laatstelijk chef Luchtmachtstaf 1919-1953, † Wassenaar, Zuid-Holland, Nederland 5 jan. 1968, tr. Heemstede, Noord-Holland, Nederland 9 okt. 1922 Josiena Anthonia de Bruijn, geb. Pretoria, Gauteng, Zuid-Afrika 26 okt. 1899, † Epe, Gelderland, Nederland 27 juli 1989, gecrem. Zwolle, Overijssel, Nederland 2 aug. 1989, dr. van Johannes Marius en Johanna Margaretha Sommer.
4. Everardus, volgt Xg.

Xf. Pieter Baretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 29 sept. 1889, Ambtenaar Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië 1912-1935, Controleur Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië 1923, Assistent-Resident 1930-1935, † Zeist, Utrecht, Nederland 13 aug. 1960, gecrem. Velsen, Noord-Holland, Nederland 17 aug. 1960, tr. Bandoeng, West-Java, Indonesië 12 febr. 1914 Johanna Jacoba Cabri, geb. Soerabaja, Oost-Java, Indonesië 4 okt. 1894, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 17 aug. 1967.
Uit dit huwelijk:
1. Antoon Pieter Everhard Baretta, geb. Bandoeng, West-Java, Indonesië 21 nov. 1915.
2. Paulus Robert Johannes Baretta, geb. Loeboek Batang, Zuid-Sumatra, Indonesië 18 okt. 1918.

Xg. Everardus Baretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 23 febr. 1902, Luitenant der artillerie in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 1923, Kapitein bij de artillerie in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 1ƒ938, † Martin, Florida, U.S.A. 8 nov. 1991, tr. Heemstede, Noord-Holland, Nederland 29 maart 1923 (door echtsch. ontbonden Lisse, Zuid-Holland, Nederland 6 maart 1947) Henriette Maria Anna ten Cate, geb. Lisse, Zuid-Holland, Nederland 14 mei 1903, † Leidschendam, Zuid-Holland, Nederland 11 mei 1983, dr. van Steven Pieter en Henrietta Catharina Dekker.
Uit dit huwelijk:
1. Paul Steven Baretta, geb. Malang, Oost-Java, Indonesië 10 mei 1924, † omstr. 2015.
2. Tom Erik Baretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 1 okt. 1931, † Deventer, Overijssel, Nederland 6 dec. 2012, tr. Agaath Viskil, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 6 april 1931, † Deventer, Overijssel, Nederland 22 okt. 2015.

IXf. Johannes Mattheus Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 13 maart 1870, Kolonel van het Nederlandsch Indisch Leger 1886-1924, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 20 maart 1935, gecrem. Velsen, Noord-Holland, Nederland 23 maart 1935, tr. Malang, Oost-Java, Indonesië 19 dec. 1896 Carolina Susanna Wiederhold, geb. Passaroean, Oost-Java, Indonesië 8 febr. 1876, † Apeldoorn, Gelderland, Nederland 4 jan. 1958, gecrem. Dieren, Gelderland, Nederland 8 jan. 1958, dr. van August Francis en Catharina Andrietta Le Roux.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Andrietta Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 21 febr. 1902, tr. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 15 maart 1927 Andries Dirks, geb. Leiden, Zuid-Holland, Nederland 21 febr. 1897, Controleur eerste klas bij het Binnenlands Bestuur in Oost Indië. 1927, zn. van Andries.
2. Wilhelmina Augusta Francisca Hermina Baretta, geb. Soerabaja, Oost-Java, Indonesië 31 aug. 1910, Apotheker 1940, † 30 okt. 1978, tr. Jan Groesbeek, geb. 23 sept. 1911, Drogist 1940, † 5 dec. 1970.

VIIIe. Johannes Mattheus Franciscus Marcus Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 15 juli 1836, Straatmaker 1863, Werkman 1863, Werkman 1864, Sjouwer 1866, Sjouwer 1867, Koopman 1869, Koopman 1871, Spoorwegbeambte 1873, Spoorwegbeambte 1875, Spoorwegbeambte 1877, Spoorwegbeambte 1879, Spoorwegbeambte 1880, Werkman 1882, Werkman 1887, † Delft, Zuid-Holland, Nederland 19 dec. 1887, tr. Delft, Zuid-Holland, Nederland 7 jan. 1863 Helena de Jong, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 1 okt. 1841, Winkelierster in groente 1900, † Delft, Zuid-Holland, Nederland 2 dec. 1923, dr. van Johannes en Johanna van Es.
Uit dit huwelijk:
1. Everardus Franciscus Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 15 jan. 1863, † ald. 18 juni 1866.
2.Johannes Mattheus Franciscus Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 20 maart 1864, † Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland 14 jan. 1937.
3. Johan, volgt IXg.
4. Helena Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 26 sept. 1867, † ald. 10 dec. 1868.
5. Johanna Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 27 sept. 1869, † ald. 18 juli 1943, tr. Delft, Zuid-Holland, Nederland 13 april 1898 Franciscus van der Starre, geb. Hasselt, Overijssel, Nederland 18 juli 1875, Arbeider 1898, † Delft, Zuid-Holland, Nederland 9 juli 1959, zn. van Arie en Arnoldina Johanna Bode.
6. Maria Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 24 okt. 1871, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 23 nov. 1944, tr. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 31 jan. 1900 Johannes Jacobus Helmstrijd, geb. Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland 20 dec. 1876, Incasseerder 1947, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 28 febr. 1947, zn. van Gerardus en Johanna Adriana Didde.
7. Helena Maria Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 30 nov. 1873, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 15 sept. 1943.
8. Everardus Joseph, volgt IXh.
9. Joseph, volgt IXi.
10. Anna Maria Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 12 mei 1879, † ald. 14 april 1956, tr. Delft, Zuid-Holland, Nederland 28 sept. 1910 Marianus Jacobus Josephus Felix, geb. Maastricht, Zuid-Limburg, Nederland 21 aug. 1886.
11. Anthonia Francisca Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 3 okt. 1880, † ald. 22 aug. 1913.
12. Alida Hendrika Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 24 febr. 1882, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 22 juni 1955.

IXg. Johan Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 24 jan. 1866, SIgarenmaker 1888, † vòòr 12 dec. 1921, tr. Delft, Zuid-Holland, Nederland 21 nov. 1888 Magdalena Joanna Diederik, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 15 sept. 1863, † ald. 12 dec. 1921, dr. van Philippus Hendrik en Cornelia Magdalena Cremers.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Mattheus Franciscus Adrianus Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 19 jan. 1889, † ald. 17 febr. 1890.
2. Cornelia Magdalena Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 30 nov. 1890, † ald. 16 dec. 1943.
3. Johanna Magdalena Maria Baretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 10 nov. 1891, † Delft, Zuid-Holland, Nederland 9 dec. 1963, tr. Delft, Zuid-Holland, Nederland 22 nov. 1922 Johannes Hendrikus Francissen, geb. Nijmegen, Gelderland, Nederland 5 dec. 1896, zn. van Gerardus en Wendelina van den Broek.

IXh. Everardus Joseph Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 8 mei 1875, Groentenhandelaar 1909, Koopman in groenten 1938, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 17 febr. 1938, tr. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 17 nov. 1909 Gerritdina Visscher, geb. Kampen, Overijssel, Nederland 28 jan. 1889, Dienstbode 1909, dr. van Johannes en Aaltje van Grafhorst.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Mattheus Franciscus Marcus Baretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 18 april 1910, † ald. 27 april 1972.
2. Aaltje Baretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 21 dec. 1915.
3. Everardus Joseph Baretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 5 jan. 1917.
4. Johannes Baretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 14 jan. 1918, † ald. 18 nov. 1923.
5. NN Baretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 10 febr. 1919, † ald. 10 febr. 1919.
6. Gerardus Baretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 7 april 1920, † ald. 22 april 1920.
7. Leonardus (Leo), volgt Xh.

Xh. Leonardus (Leo) Baretta, geb. Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 11 sept. 1923, † Keerbergen, Vlaams-Brabant, België 2 dec. 2007, tr. Noordwijk, Zuid-Holland, Nederland 11 dec. 1953 Marijke Wempe, geb. Malang, Oost-Java, Indonesië 25 febr. 1933, † Keerbergen, Vlaams-Brabant, België 26 juni 2008, dr. van Adrianus en Maria Hendrika Eijsvogel.
Uit dit huwelijk:
Marianne Baretta, geb. Amsterdam, Noord-Holland, Nederland 18 juni 1955, † ald. 2 sept. 2008.

IXi. Joseph Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 1 juni 1877, Koopman 1902, † Delft, Zuid-Holland, Nederland 3 febr. 1949, tr. Delft, Zuid-Holland, Nederland 10 dec. 1902 Johanna Maria Christiana Köhler, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 10 juli 1883, † ald. 11 dec. 1961, dr. van Johannes Berdinus en Adriana Johanna Schotting.
Uit dit huwelijk:
1. Helena Maria Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 20 febr. 1903, tr. Delft, Zuid-Holland, Nederland 20 sept. 1928 Willem Frederik Schuurman Hess, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 13 april 1903, Timmerman 1928, † Delft, Zuid-Holland, Nederland 2 mei 1956, zn. van Laurens en Adriana Wilhelmina Klaasman.
2. Adriana Jacoba Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 24 mei 1904, tr. Delft, Zuid-Holland, Nederland 24 mei 1923 Andreas Johannes Josephus van Disseldorp, geb. Made en Drimmelen, Noord-Brabant, Nederland 7 maart 1899, zn. van Johannes en Petronella Helena Menne.
3. Johanna Maria Christiana Baretta, geb. Delft, Zuid-Holland, Nederland 12 febr. 1906, tr. Delft, Zuid-Holland, Nederland 22 aug. 1929 Pieter Reitsma, geb. Ooststellingwerf, Friesland, Nederland 30 dec. 1897, zn. van Jan en Trijntje Hofma.

Vc. Francesco Marco Maria (Franciscus) Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 10 okt. 1728, Meester-stukadoor in compagnie met Antoni Mazza 1764, † Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 29 sept. 1774, tr. Anna Maria Solari.
Uit dit huwelijk:
1. Laura Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland omstr. 1757.
2. Matteo (Matthijs), volgt VIf.
3. Salvatore Francesco (Salvator Franciscus), volgt VIg.

VIf. Matteo (Matthijs) Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 10 okt. 1764, † ald. 25 febr. 1828, tr. Maddalena Laghi, geb. 19 okt. 1762, dr. van Giovanni Maria en Teresa Franchini.
Uit dit huwelijk:
1. Teresa Beretta, tr. Giovanni Battista.
2. Giovanni Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 2 febr. 1792, † 19 jan. 1858.
3. Francesco, volgt VIIg.
4. Anna Maria Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 4 juli 1800.

VIIg. Francesco Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 9 maart 1793, † Lugano (San Lorenzo), Ticino, Zwitserland 18 febr. 1871, tr. Valburga Somazzi, geb. 2 okt. 1799, † Lugano (San Lorenzo), Ticino, Zwitserland 7 okt. 1854.
Uit dit huwelijk:
1. Maddalena Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 11 okt. 1819.
2. Matteo Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 6 jan. 1821.
3. Regina Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 4 maart 1823, † ald. 27 okt. 1843.
4. Clemente Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 9 juni 1824, † ald. 23 sept. 1830.
5. Marianne Beretta, geb. Lugano (San Lorenzo), Ticino, Zwitserland 20 febr. 1832.

VIg. Salvatore Francesco (Salvator Franciscus) Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland omstr. 1767, † omstr. 1827, tr. Rosa Piccoli, geb. omstr. 1776, † omstr. 1833.
Uit dit huwelijk:
1. Apollonia Beretta Piccoli.
2. Caterina Anna Beretta Piccoli.
3. Carolina Beretta Piccoli.
4. Giuseppa Beretta Piccoli, geb. omstr. 1793, tr. Giacomo Brocchi, geb. omstr. 1792.
5. Carlo Beretta Piccoli, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland omstr. 1803, † omstr. 1867.
6. Maria Rosa Beretta Piccoli, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 11 maart 1812, † 31 jan. 1883.

Vd. Giacomo Cristoforo Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 13 nov. 1729, tr. Caterina Tettamanti.
Uit dit huwelijk:

VIh. Gian Giacomo Maria Beretta, geb. Lugano, Ticino, Zwitserland 5 aug. 1778, † 12 jan. 1866, tr. Francesca Piccoli, geb. omstr. 1783.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Caterina Beretta.
2. Maria Francesca Beretta.
3. Maria Giuseppa Beretta.
4. Maria Luigia Beretta.
5. Giovanni Giacomo Beretta.
6. Maria Beretta.
7. Tommaso Francesco Beretta.
8. Maddalena Maria Beretta.
9. Giuseppe Domenico Beretta.

 

Gegenereerd uit MacfamilyTree met behulp van Aldfaer 6.2 op 8 januari 2018
Bestand C:\users\Ton\My Documents\Aldfaer\Stambomen\Beretta (Lugano) – versie 20180107 – 1a